Low Cost Hosting | Free Web Space | Dedicated Hosting | Windows Hosting | FrontPage Web Hosting | Business Hosting
cheap web hosting
Search the Web

وبلاگی درباره مهندسی صنایع؛ پیش بینی و زنجیره تامین

 

صفحه اصلی وبلاگ

HomePage

 


Links:


وبلاگهای مهندسي صنايع:

 

داخلی:

انتخاب هوشمندانه

ISO 9001:2000

ارزش افزوده

دراكر

بتسا (مقالات و نرم افزار)

مباحث مرتبط با سيستمهاي نت

Systems Dynamics

صنایع آزاد تهران شمال

مهندسی صنايع و IT

مهندسي صنايع ...

گروه صنايع شعبه يزد

گانت

IE Iran

industrial ark

نـــــت

 

خارجی:

رفورم در مدیریت پروژه

تولید لین (ناب)

مديريت فرز!

6σ

 

-----

سایتهای مرتبط با مهندسي صنايع :

 

داخلی:

Iran PM

مدیریت ایران

مجله صنعت ايران(گسترش صنعت)

 

خارجی:

مهندسی صنايع

Quality Digest

انستيتو پيش بينی تجاری

آخرين اخبار درباره مهندسی صنايع

CRM Today

 

-----

وبلاگهای مدیریتی و اقتصادی و ...:

مديران فردا

بازرگاني و بازرگاني الكترونيك

مطالب جالب پیرامون مدیریت

مطالب و تجارب مدیریتی

بهداشت حرفه اي

سينرژی

علیرضا مجاهدی

 

-----

سایتهای مرتبط با IT :

Tur2

IT Management

IT in Iran

 

-----

سایتهای آکادمیک مهندسی صنایع :

دانشکده صنایع و سیستمهای دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شريف

دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی اميركبير

دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصير

دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت

گروه صنایع دانشگاه تربيت مدرس

 

دانشكده هاي صنايع در سراسر دنيا

 


آرشیو(Archive):

 

تفکیک موضوعی(Topical):

کنترل پروژه

طرحريزي واحدهاي صنعتي

بازاریابی، فروش و مدیریت استراتژیک

تحلیل، طراحی و مدیریت سیستمها

اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی

پیش بینی و زنجیره تامین

ایمنی و بهداشت صنعتی

کنترل و مدیریت کیفیت

شبیه سازی

توسعه منابع انسانی

معرفی کتب مهندسی صنایع

معرفی شرکتها و سازمانها

کنفرانسها و رویدادها

معرفی مديران و مهندسين صنايع موفق

معرفی نرم افزارهاي مهندسي صنايع

----

آفساید(خارج از خط)!

 

تفکیک زمانی(Time Lapse):

زمستان 82

بهار 83

تیر و مرداد 83

مهر و شهریور 83

آبان تا اسفند 83

فروردین تا تیر 84

مرداد تا آذر 84

زمستان 84

 


تـــــــــــــــــــــــــــــــوجه:

 

توجه توجهاین وبلاگ در موضوعات علمی، تخصصی و تحقیقاتی مهندسی صنایع فعالیت کرده و لینکهای بالا نیز، صـــرفاً بعلت برقراری ارتباطات بیشتر در  همین جهت می باشد.

 


 

 

وبلاگ "مهندسي صنايع"

  بعلاوه تکنولوژی اطلاعات

آرشیو  موضوعی؛ کنترل موجودی، پیش بینی و مدیریت زنجیره تأمین

27 تير 1385؛ July 18, 2006

Link To Here

 

Supply Chainبازانباشت مداوم

Continuous Replenishment Program (CRP)

 

 

 

برنامه بازانباشت پيوسته(CRP)، فرايند بازانباشت سنتي سفارشات خرده فروشي محدود شده به يكي از شركا( از ميان تجارت با چندين شريك) را تا جايي پيش مي برد كه تامين كننده، مقادير بازانباشت را از روي  اطلاعات موجودي(استوك) و فروش دريافتي از مشتري، مشخص مي كند.

منبع : ECR Europe - Efficient Replenishment Techniques

 

روشهاي گوناگوني براي توانايي در مديريت CRP وجود دارد كه عبارتند از:

الف) توجه به اينكه كدام شريك در زنجيره تامين در فرايند سفارش و در نتيجه تقبل مسؤوليت تامين موجودي پيشقدم مي شود و ب) در مد نظر قرار دادن اينكه، شركا در چه حجمي از اطلاعات سهيم هستند.

 

سفارش عبارت است از تعيين نيازهاي محصول و ارتباط اطلاعاتي مؤثر با شريك مسؤول جهت برآورده نمودن درخواستها.

بنابراين،  CRP  را ، در يك مفهوم گسترده، مي توان در يكي از دو مدل متفاوت زير ارائه كرد:

 

بازانباشت با مديريت از نوع فروشندگي ( Vendor Managed Replenishment )

 

هنگاميكه تامين كننده، سيستم بازانباشت را اجرا مي كند، اطلاعات فروش و موجودي، به دفعاتي كه سيستم بازانباشت اجرا مي گردد، بايد توسط خريدار به تامين كننده انتقال داده شود. اين اطلاعات توسط سيستم بازانباشت تامين كننده، به عنوان ذخيره داده اي براي محاسبات نيازمنديهاي آينده و تعديل و تنظيم براي چرخه توليد بعدي، استفاده مي شود.

مقادير نيازمندي تعيين شده توسط سيستم CRP تامين كننده، جهت بهبود برنامه ريزي ظرفيت و برنامه ريزي توليد براي توليد فعلي و آينده ، قابل استفاده هستند. اين اطلاعات سفارش به خريدار انتقال داده مي شود تا سيستم فرآيند سفارش دهي خريدار به روزرساني شود.

 

بازانباشت با مديريت از نوع مشاركتي ( Co-Managed Replenishment )

 

هنگاميكه سيستم بازانباشت بصورت مشاركتي اداره مي شود، اطلاعات فروش و موجودي، بايد به دفعاتي كه سيستم بازانباشت اجرا مي گردد، توسط خريدار توسط خريدار به تامين كننده انتقال يابد. اين اطلاعات توسط سيستم بازانباشت تامين كننده، به عنوان ذخيره داده اي براي محاسبات نيازمنديهاي آينده و تعديل و تنظيم براي چرخه توليد بعدي، استفاده مي شود.

بازانباشت بصورت مشاركتي، مشتمل بر تجديدنظر و تأييد سفارش پيشنهادي تامين كننده، توسط خريدار نيز مي باشد. تفاوت اساسي ميان موجودي مديريت شده از سوي تامين كننده و موجودي مديريت شده مشاركتي ، در واقع مسؤوليتي است كه خريدار براي  بازانباشت در مديريت موجودي مشاركتي مي بيند.

 

ترجمه :  جلال کسائی

--- «  نظر دهيد » ---

  


دوشنبه 6 تیر 1384؛ June 27, 2005

Link To Here

 

Supply Chain

طراحي شبكه در يك زنجيره تامين   (1)

نقش طراحي شبكه در زنجيره تامين

 

تصميمات شبکه:

 

نقش كارخانه(مؤسسه):

هر كارخانه يا مؤسسه اي چه نقشي ايفا مي كند؟

در هر كارخانه اي چه پروسه هايي انجام مي شود؟

 

موقعيت كارخانه(مؤسسه):

كارخانه ها بايد كجا باشند؟(يك نكته بسيار مهم در نحوه عملكرد زنجيره تامين كه در صورت اشتباه در تعيين مكان بعدا هزينه گزافي ايجاد مي كند)

 

تخصيص ظرفيت:

چه ظرفيتي به هر كارخانه اختصاص مي يابد؟(تخصيص بهينه)

 

تخصيص بازار و تامين:

هر كارخانه اي براي چه بازارهايي سرويس مي دهد؟

چه منابعي براي تامين هر كدام از كارخانه ها در نظر گرفته شوند؟

 

فاكتورهاي مؤثر بر تصميم گيري در مورد طراحي شبكه:

 

ü      عوامل استراتژيك

ü      عوامل تكنولوژيكي و فني

ü      عوامل كلان اقتصادي(ماكرو اكونوميك)

ü      عوامل سياسي

ü      عوامل زيربنايي

ü      عوامل رقابتي

ü      عوامل اجرايي

  

در بخش بعد هر کدام از عوامل بررسی خواهندشد.

 جلال کسائی

--- «  نظر دهيد » ---

   |


2 مرداد 1383؛ 23 ژولای 2004

 

Just in Time Productionنگاهی به تولید بهنگام (jit)

و رابطه آن با کنترل کیفیت جامع(TQC)

 

 

 

F همان مجله ای که قبلاً  یادی از آن شد(صبا)، حاوی مقاله ای بود که توسط من و آقای سعید فاضل(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان) بطور مشترک گردآوری شده بود(پاییز 77) و چون یکی از خوانندگان این وبلاگ درخواست مطلبی در مورد "نظام تولید بهنگام" کرده اند، بد نیست که آن مقاله را که با استناد به مصاحبه با یک مهندس ساخت و تولید ایرانی ساکن در آمریکا(مندرج در مجله صنعت خودرو؛ ساپکو، شماره 10)، کتابهای مقدمه ای بر نظام تولید بموقع(تألیف منوچهر سلطانی؛ ویراسته دکتر علی حائریان اردکانی) و

Schnieder Jans, Marce J.; "Topics in just-in-time management"

نوشته شده بود، در این وبلاگ نیز منتشر کنم.

مباحث مطرح شده در این مقاله عبارتند از:

 • تاریخچه

 • تعریف نظام بهنگام(JIT)

 • دلیل بکارگیری آن

 • محدودیتهای گسترش JIT

 • مبانی JIT

 • کنترل کیفیت و JIT

 • برنامه اجرایی کنترل کیفیت فراگیر(TQC)

 • TQC و کنترل فرایند

 • TQC و پیمانکاران

 • TQC و سیستمهای اطلاعاتی کیفیت

 • اجرای "JIT" در ایران و مشکلات و موانع موجود در برابر آن

þ خوب! اگر شما هم  با اجناس استوک شده چند ماهه و شاید چندین ساله(!) در انبارهای بزرگ حال نمی کنید، می توانید مقاله را دانلود کنید!

 

þ توجه: از این فونت تاهوما خوشم نمیاد! ولی آقای مشکسار گفته اند که بقیه فونتها در ویندوزهای غیر xp، مشکل حرف "ی" دارند که تا تجهیز همه به ویندوز xp و نیز حرکت در راستای وبگرد مداری(!)، از این به بعد من هم "تاهوما"چی می شوم.

 جلال کسائی

--- «  نظر دهيد » ---  


پیش بینی و زنجیره تامین

كنفرانس پيش بيني زنجيره تامين در اروپا

 

 

 

F اين كنفرانس كه توسط شاخه اروپايي آي بي اف(انستيتو پيش بيني تجاري1) در روزهاي 17 و 18 مي 2004 در لندن برگزار مي شود شامل برنامه ها و بخشهاي با ارزشي مي باشد. شركتهاي ايراني كه در چند سال اخير با مطالب نويني همچون Supply Chain(SC) و پيش‌بيني آشنا مي شوند، مي‌توانند از مستمعين اينگونه كنفرانس‌ها  باشد. با حضور فعال در اين كنفرانس مي توان با دانش كاربردي پيش بيني و زنجيره تامين آشنا شد و راههاي تجهيز به آن را جستجو كرد. يعني ايرانيها كه مي خواهند از قافله جهاني تجارت عقب نمانند بايد ياد بگيرند كه چگونه به كمك علم پيش‌بيني زنجيره تامين را با خود هماهنگ و همگام سازند.‏

شما با شركت در اين كنفرانس دو روزه مي توانيد:

þ با روشهايي نوين، جهت بهبود در دقت پيش بيني آشنا شويد.

 

þ با برنامه‌هاي كاربردي پيش‌بيني فروش و زنجيرة تامين آشنا شده و در نمايشگاه معرفي 20 نرم افزار مختلف پيش‌بيني و زنجيرة تامين(SC) حضور يافته و با متخصصان حرفه اي در آن زمينه ديدار كرده و ارتباط يابيد.

 

þ در دو كارگاه آموزشي ‏شركت كرده و ياد بگيريد، چگونه مي توان با كسب حمايت مديريت بالاتر از كاربرد پيش‌بيني در برابر موضعگيري ‌هايي كه برابر پيش‌بيني انجام مي‌شود، چيره شد و در كارگاه بعدي با روش گام به گام اجرا و پياده‌سازي CPFR (همكاري، طراحي، پيش‌بيني و تدارك دوباره 2 ) در بازار خرده فروشي بريتانيا (همراه با يك مطالعه موردي) ‏ آشنا شويد.  كارگاه آموزشي اول توسط مدير ارشد بازاريابي شركت BAXI POTTERTON و كارگاه دوم توسط مدير آماد و پشتيباني شركت مك برايد اجرا خواهدشد.

 

þ اگر سيستم مدوني براي پيش بيني فروش نداريد‏، با روشها و چگونگي راه‌اندازي يك سيستم پيش‌بيني آشنايي پيدا كنيد.

 

þ در سه ميزگرد مباحثه‌اي درباره سه صنعت عمده(محصولات مصرفي، تكنولوژي و دارويي، بهداشتي) شركت نماييد.

و البته جالب ترين بخش كنفرانس، شنيدن 30 سخنراني از نمايندگان شركتهاي بين المللي و معتبري همچون هيولت پاكارد، كوكاكولا، فرنس تله‌كام، آسترازنكا، مستركارد، فوجيتسو-زيمنس كامپيوترز و ... خواهدبود كه تجربه‌هاي جهاني خود را در زمينة‌ پيش‌بيني تجاري، با شما به اشتراك مي گذارند.

تنها نقطه ضعف اين كنفرانس(البته براي شركتهاي ايراني!)، هزينه 1700 دلاري شركت در كنفرانس مي‌باشد، كه بعيد مي‌دانم شركتهاي ايراني(چه دولتي و چه غيردولتي)، چنين اسرافي را بكنند! در غير اينصورت به www.ibf.org برويد تا هرچه سريعتر رجيستريشن بكنيد.

 جلال کسائی ، 22 ارديبهشت 1383؛ 11 می 2004

--- «  نظر دهيد » ---  

1- Institute of Business Forecasting(iBF)

2- Collaboration, Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR)


Top of Page

Copyright © 2001 [Jalal Kassaei]. All rights reserved

 نقل مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نام منبع(IE+IT_Weblog) مجاز می باشد.

http://www.Jalalkasaei.20m.com/IEplusIT_Weblog/

Last Updated on Tuesday, July 18, 2006

Designed by Jalal Kassaei. E-Mails:  jalalkasaei@engineer.com

Special thanks to Navvab for typing in this weblog

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

Counters( Since July 27, 2004):